Search
Close this search box.

Lähetystyö Inkerin kirkossa

Inkerin kirkko on pieni mutta kasvava kirkko. Paljon on kehitettävää. Työ etenee hitaasti mutta varmasti. Herran varassa kuljetaan tulevaisuutta kohti. Inkerin kirkkoon tarvittaisiin jopa sata uutta pappia. Tämä edellyttää pappien koulutusta ja teologisen koulutuksen järjestämistä.

Teologit ja muut työntekijänsä Inkerin kirkko kouluttaa itse Kelton Teologisessa Instituutissa. Tähän mennessä on vuodesta 1995 lähtien koulutettu noin tuhat opiskelijaa eri tehtäviin. Maisterin tasoista jatkokoulutusta annetaan yhteistyössä Göteborgin Församlingsfakultetenin kanssa.

Kelton Teologisen Instituutin rehtorina on toiminut piispa Ivan Laptev. Hänen johdollaan teologinen koulutus on uudistunut ja sellaisena herättänyt suurta vastakaikua eri seurakunnissa. On tärkeää, että yhteistyö toimii käytännön tasolla, ja kirkon johdon ja kirkkokansan puolelta löytyy luottamusta.

Teologisen koulutuksen järjestämistä varten Keltossa on asianmukaiset, hyvät tilat: luokkahuoneita, opiskelijoiden asuntolat, hallinnon tilat ja henkilöstön elämiseen tarvittavat tilat. Pitkään kaivatun ison luentosalin eli auditorion rakentaminen aloitettiin vuonna 2020. Sitä tullaan käyttämään isompien opiskelijaryhmien ja kirkon työntekijöiden opetukseen. Lisätila on tarpeen silloinkin, kun kaikki luokkahuoneet ovat jo käytössä.

Inkerin kirkko tekee arvokasta työtä evankeliumin levittämiseksi niin inkerinsuomalaisten kuin koko Venäjän kansan parissa. Pietarin metropolin alueella ja sen lähiympäristössä asuu noin 10 miljoonaa ihmistä, mikä on lähes kaksi kertaa koko Suomen väkiluku. Lähetyskenttä on aivan rajamme tuntumassa. Sinne pimeyden keskelle haluamme viedä evankeliumin valoa!

Inkerin kirkon Teologisen Instituutin kohde:
Lähetystili: FI79 5214 1320 0130 13, viite 5555

Rahankeräysluvan puitteissa kerättyjä varoja käytetään lisäksi Inkerin kirkon Teologisen Instituutin lisärakennushankkeen tukemiseen. Varoilla on tarkoitus osallistua auditorion rakentamiskustannuksiin osana muuta rahoitusta. Varoja käytetään myös Teologisen Instituutin opiskelijoille myönnettäviin stipendeihin sekä tukemaan opiskelijoiden elinkustannuksia muun muassa maksamalla matkoja perheiden luokse. (Rahankeräyslupa: RA/2020/500.)