Länsi-Suomen Herännäislehti 1/2021

Uusi vuosi Jeesuksen nimessä

Timo Laato, päätoimittaja

Uusi vuosi ja uudet mahdollisuudet. Näin ajatellaan. Se ajatus tuntuu hyvältä monesta ihmisestä. He ikään kuin kai­paavat syvällä si­sim­mäs­­sään uu­den alkamisen mahdollisuutta. Heidän sydämessänsä elää siten vah­vana toi­vo pa­rem­masta huomisesta. Se taasen kertoo siitä, että kaikki ei kuluneena vuotena mennyt täydel­lisesti. Ehkä paljonkin jäi harmittamaan. Omaatuntoa rasittavat suorastaan karkeat virheet tai laiminlyönnit. Lähimmäisten ohi on kuljettu tai pelkästään vain katsottu. Myös pinttyneistä paheista olisi pitänyt jo päästä eroon. Mutta ei. Vuoden lopussa ollaan samassa – ellei jopa pahemmassa – tilanteessa kuin koskaan en­nen. Sil­ti se sama toivo uudesta alusta uuden vuoden kynnyksellä täyttää jälleen mielen.

Tässä ihmisten käytöksessä näkyy heidän sisimpäänsä jo luomisessa istutettu ja juurrutettu yleinen kai­puu Luojansa puoleen ja ha­lu hänen armonsa kokemiseen. He eivät kuitenkaan osaa pukea tar­vet­tansa sanoiksi. Eivät he myöskään pysty tunnustamaan tai edes tunnistamaan, että he kaihtavat ja kavahtavat pyhän Juma­lan kohtaamista. Hänellä ei ole heille mitään sen kummempaa varattuna. Hyvä vain, jos pysyy kau­ka­na pois­sa. Siksi ihminen jää luonnostaan armahtamaan itsensä, antamaan itse itsellensä synnit anteeksi ja vanhurs­kauttamaan it­sensä. Ehkä juuri vuodenvaihde on se hetki, jolloin hän eniten harjoittaa tuollaista omahyväis­tä uskonto­aan. Toinen vastaava hetki lienee elämän ehtoopuoli, jolloin useat pyrkivät lopuksi kaunistamaan ro­soista elä­määnsä, joka ei heistä rehellisesti katsottuna mennyt niin, kuin sen olisi suonut menevän. Silloin todetaan ylimalkaisesti, että ”tunnustan eläneeni” tai ”elin täysillä, yritin parhaani”.

Jo ihan tavallinen – saatikka sitten se LSRY:n kustantama – vuosikalenteri julistaa täysin toisenlaista totuut­ta. Läntisessä kristikunnassa jopa maallinen uusi vuosi alkaa aina Jeesuksen nimessä! Koska juutalainen poi­kalapsi ym­päri­lei­kat­tiin kahdeksantena päivä­nä, osuu Jeesuksen ympärileikkaus juuri uudenvuoden päivään jokaisena vuotena. Silloin hänelle annettiin tuo kallis nimi, joka merkitsee Vapahtajaa. Se julistaa meille, mi­ten ja miksi uusi vuosi tuo mukanaan uudet mahdollisuudet. Uusi vuosi sinänsä ei ole mikään ”merkkipaalu” ajankulussa, joka eroaisi jollain tavalla aiemmasta ajankulusta. Sama kello tikittää sekunnista ja tunnista toi­seen. Siksi uusi mahdollisuus ei ala jonkun tietyn sekunnin tai tunnin jälkeen, joka poikkeaisi eduk­seen nois­ta aiemmista miljoonista samanlaisista hetkistä. Ei, vaan Jeesus on sinun uusi mahdollisuutesi, sillä hän pys­tyy pyyhkimään pois menneestä vuodesta ja koko eletystä elämästäsi kaikki sinun virheesi ja syntisi, eivätkä ne silloin enää jää vaivaamaan omaatuntoasi. Se voi tapahtua vaikka keskellä jo nyt alkanutta vuotta! Ei kui­tenkaan kan­nata lykätä Jeesuksen luokse tulemista. Kukapa ei tahtoisi jättää hänelle täysin pilalle men­nyt­tä elä­mään­sä ja aloittaa hänen kanssansa aivan uutta, toisenlaista elämää. Kyllä se on nyt tosiaan mahdol­lis­ta. Uu­si vuosi 2021 on alkanut Herran armosta, Jeesuksen, Vapahtajamme nimessä.