Search
Close this search box.

Kysymykset


Kysymys 2031

Missä määrin ihmisen tulee hyvittää tekemiään vääryyksiä ja virheitä? Joissakin tapauksissa toki näin on hyvä tehdä, mutta jos toiminta menee kovin pikkutarkaksi, voiko vaarana olla, että ihminen ottaa itse sovittajan roolin, koittaa pyyhkiä pois tekemänsä vääryyden omaltatunnoltaan?

Esim. henkilö on leväperäisesti allekirjoittanut erilaisia sopimuksia lukematta ehtoja ja sitä mihin on sitoutunut. Hyvittääkseen asian, hän palaa lukemaan näitä ehtoja jälkeenpäin.

Vastaus:

Totiseen kääntymykseen kuuluu, että kääntynyt pyrkii mahdollisuuksien mukaan korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Tietysti kaikessa voidaan mennä rassaavaan liiallisuuteen ja ns. "pilkunviilaamiseen". On hyvä, jos voi säilyttää suuren kuvan mielessä ja toimia vapaaksi lunastetun omantuntonsa mukaan. Mielestäni esim. kertomus Sakkeuksesta (Luuk. 19:1-10) on hyvä. Se antaa osviittaa, kuinka toimia, vaikka sitäkään ei ole kirjoitettu meille laiksi, että jokaisen pitää toimia just noin. Sakkeus halusi osoittaa muuttuneen sydämensä tilan noilla tavoilla. Meillä voi olla hiukan toisenlaiset ratkaisut.

Tuo mainitsemasi esimerkki sopimuksista ei minusta niinkään kuulu tähän. Aina kuuluu lukea, mitä jossain sopimuksessa sanotaan ennen allekirjoitusta. Muussa tapauksessa tekee vahinkoa itselleen. Muitten puolesta ei voi sopimuksia allekirjoittaa normaalisti.


Kysymys 2030

Onko marttyyrius pelastuksen ehto? Esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilön pitää vastata uskonasiassa puolesta tai vastaan. Entä jos hän kieltää
uskonsa peloissaan kaaoottisessa mestaustilanteessa?

Vastaus:

Ei marttyyrius ketään pelasta. Lue 1. Kor. 13:3. Mutta toisaalta on selvää, että jos kieltää Jeesuksen, kieltää Vapahtajansa. Ja koska vain Jeesus pelastaa, on täysin kohtalokasta kieltää hänet. Sellainen ihminen ei ikinä voi pelastua. Pietarinkin piti tehdä parannus, kun hän oli kieltänyt Mestarinsa. Emme siis ansaitse "yhtikäs mittää" rohkeudellamme vaan saamme rukoilla sitä, että Vapahtajan rakkaus valtaa sydämemme ja me sen tähden haluamme hänen kanssaan elää ja kuolla.


Kysymys 2029

Missä kohtaa Raamatussa tulee selväksi, ettei kristittyjen tarvitse noudattaa joitakin VT:n sääntöjä? Esimerkiksi vaatteiden osalta kahdesta erilaisesta langasta kudotun vaatteet pitäminen kielletään (5.Moos, 22:11). Eikö näiden sääntöjen noudattaminen ole kuitenkin itsessään Jumalan mielen mukaista esim. silloin jos niillä halutaan olla jossain määrin puhtaita ja mieliksi Jumalalle? Ei kuitenkaan pelastuksen ehtona pitäen.

Vastaus:

Uuden Testamentin kanta on selkeä. Emme noudata (käytännössä) esim. Vanhan Testamentin käskyjä mullikoitten uhraamisesta. Me uhraamme koko elämämme Jumalalle niitten sijaan. Jne. Samoin vaatteita koskevat säännökset ovat menneen talven lumia. Ei kristityn niitä tarvitse noudattaa vaan hän kaunistaa itsensä hyvillä töillä. Voit laajemmin lukea Uuden Testamentin kannasta esim. Kol. 2:16-23.


Kysymys 2028

Syntyvyyden säännöstely
Kristillinen kirkko on pääsääntöisesti suhtautunut kielteisesti ns. syntyvyyden säännöstelyyn eli lapsirajoitukseen. Ehkäisyvälineiden kehityksen myötä monien kirkkojen suhtautuminen syntyvyyden säännöstelyyn on noin 1930-luvulta alkaen muuttunut sallivammaksi.
Tiukkaa ehkäisyvastaista kantaa edustavat esittävät usein, että Raamatun kohdat 1 Moos. 1:28 ja 1 Moos. 28:9-10 (Oonanin tapaus) ovat opin sijaintipaikkoja (sedes doctrinae) sille, ettei ehkäisy ole Jumalan tahdon mukaista, vaan se on synnillistä ja väärin. Heidän kantansa on, että 1 Moos. 1:28 on säätämys, joka sisältää luomissanan sekä siunauksen ja tehtävänannon, ja se myös velvoittaa avioliittoon ja lisääntymiseen (poislukien erityiset poikkeukset, Matt. 19:11-12).
1 Moos. 1:28: ”Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet".
1 Moos. 38:9-10: ”Mutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva hänen, niin hän antoi, aina kun yhtyi veljensä vaimoon, siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljelleen. Mutta se, minkä hän teki, oli paha Herran silmissä; sentähden hän antoi hänenkin kuolla.”
Ehkäisyvastaista kantaa edustavat sanovat, että Oonanin tapaus (1 Moos. 38: 9-10) puhuu sikiämisen estämisestä ja on siis opin sijaintipaikka (sedes doctrinae) sille, että sikiämisen ehkäisy on väärin. Oonan rikkoi lankousavioliittoa koskevaa määräystä mutta Jumala surmasi hänet sen teon takia, jolla hän rikkoi Jumalan säätämää luonnollista järjestystä vastaan erottamalla sukupuoliyhteyden suvun jatkamisesta ja estämällä sikiämisen.
KYSYMYKSIÄ:
1) Ovatko nuo kaksi edellä mainittua Raamatun kohtaa opin sijaintipaikkoja sille, että ehkäisy ei ole Jumalan tahdon mukaista, vaan se on synnillistä ja väärin?
2) Sisältääkö Raamattu ehkäisykiellon vai onko ehkäisy ehdonvallan asia (adiafora) avioliitossa?
3) Onko oikein ja Raamatun mukaista, jos kirkon kanta muuttuu ehkäisyvälineiden käyttöä sallivammaksi? 1930-luvulla ja vielä sen jälkeenkin sen monin paikoin saarnattiin, että lapsirajoitus ja ehkäisyvälineiden käyttö ovat syntiä. Tänä päivänäkö asia on toisin?

Vastaus:

Kiitos kysymästä. Raamatun kanta on selvä ja tulee ensinnäkin ilmi luomiskertomuksessa. Avioliiton yksi tarkoitus on lasten saaminen, jos se suodaan. Siksi on kyse tärkeästä opin "sijaintipaikasta" tässä kohtaa. Se toinen kohta Oonanista puhuu nimenomaan siitä, että hän kieltäytyi jatkamasta veljensä sukua ja näin ikään kuin tappoi veljensä "muiston" kansansa keskuudessa. Se oli paha asia tuona aikana erityisesti ja myös tuota asiaa koskevien lakien valossa. Varsinaisesti kohta ei siis puhu ehkäisystä vaan veljen "muiston" tahallisesta "sammuttamisesta". Raamattu ei missään kohdin anna vastausta ehkäisyyn. Monet nykyajan ehkäisyvälineistä tappavat jo hedelmöittyneen munasolun tai estävät sen kiinnittymisen kohdun seinään. Näin estetään alkuun pääseen elämän kehittyminen ja se taas rinnastuu 5. käskyn kieltämään tappamiseen. Myös usein käytetyt kierukat (sekä vanhan ajan kuparikierukat että tämän ajan hormonikierukat) pyrkivät estämään munasolun kiinnittymisen kohtuun viimeisenä keinona (jollei hormonit estä raskautta jo ennen). Siksi on tarkkaan katsottava, miten eri ehkäisyyn käytetyt menetelmät toimivat. Väärät menetelmät ovat täten poissuljettuja em. syiden takia. Muuten ei Raamatun käskyistä nouse suoranaista kieltoa tässä kysymyksessä. Kautta historian on joka tapauksessa käytetty yhtä tai toista menetelmää. Myös kirkkojen piirissä (ns. varmat päivät). Monet kannanotot ovat omana aikanaan ymmärrettäviä, mutta ei niitä enää ole välttämätöntä noudattaa, jos Raamattu ei anna sen mukaista ohjeistusta. Tärkeää on muistaa aina Raamatun valoisa opetus perheestä: "Lapset ovat Herran lahja" kuten psalmeissa todetaan.


Kysymys 2027

Pari kysymystä liittyen lapsille suunnattuihin sisältöihin (mm.kirjallisuus, leikit). Onko sopivaa tutustuttaa lapsia hyödyllisiin ja opettavaisiin tiedekirjoihin, jos esimerkiksi kirjassa yksi hahmoista on robotti joka tietää kaikesta kaiken? Eikö halu ”kaikesta kaiken” tietämiseen ole jo syntiinlankeemuksesta tuttua ja tuollainen hahmo tuo mieleen eräänlaisen ylpeän epäjumalan? Jos mielikuvituksessa leikitään kaikkitietävyydestä, onko se enää viatonta ja mukavaa leikkiä? Onko parempi jättää tällaiset leikittelyt kokonaan pois vai sensuroiden ja hyödyllisen sisällön pitäen tutkia lapsen kanssa asioita? Vai pilaako tälläinen yksittäinen piirre koko sisällön?

Vastaus:

En uskoisi, että tuollainen robotti olisi tehty tietämään kaiken esim. Jumalasta, lopun ajoista, iankaikkisuuden salaisuuksista. Ehkä kyse on enemmän leikkirobotista, joka fantasian tarinassa on kehittynyt pidemmälle kuin nykyajan robotit. Mielikuvitus saa lentää ja luoda uusia juttuja. Kysymyksesi pohjalta en näe tuossa mitään sen kummempaa. Ei kaikkea ole tarpeen "hengellistää" eikä sitä tehdessä ainakaan vetää ehkä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.


Kysymys 2026

Mitä mieltä olet "Jumala etsii ihmistä"- teologiasta? Itselle tulee siitä mieleen ajatus ihmisen sisäänrakennetusta kyvystä tulla löydetyksi tai vastaavasti jäädä halutessaan löytymättä, eli ihminen näin myötävaikuttaisi pelastukseensa. Raamattu kylläkin puhuu siitä, että Hyvä Paimen etsii kadonneita lampaita ja Jumala itse etsi paratiisissa piileskeleviä Aadamia ja Eevaa.

Vastaus:

En oikeastaan tunne tuollaista erityistä teologian lajia. Vaikea sanoa siitä sen enempää. Ihan hyvä kommentti sinulla tuossa kysymyksesi perässä. Jotain sellaista.


Kysymys 2025

Mitä koreus pukeutumisessa tarkoittaa? Saako vaatteissa olla kuviota (esim.kukkaa, ruutua, raitaa, eläimiä) vai onko kaikki ylimääräinen mitä ei tarvitsisi juuri koreutta? Onko parempi ostaa halpaa vai kalliimpaa ja eettisesti tuotettua vaatetta?

Vastaus:

Tuo koreus vaatteissa on osittain ikään kuin "veteen piirretty viiva". Paljon se riippuu vaatteiden käyttäjän omasta mielenlaadustakin. Toiselle koreutta voi olla jo vähempikin, toiselle ihan normaalia. Minua ei itseäni kiinnosta antaa tarkempia ohjeita pukeutumisessa. Se lienee kait selvää, että jos ostelee huippukalliita (ja siis niitä tosi kalliita) merkkikuteita ja laukkuja, voisi kyllä silloin ajatella, että onko siinä mitään järkeä. Eikö olisi parempi tyytyä vähempään ja antaa loput rahat vaikka nälkäisille tai lähetystyöhön. "Törsäilyä" en ymmärrä. Kannatan itse kestäviä ratkaisuja. Mielelläni käytän ja kannan käytettyjä vaatteita ja kulutan ne loppuun. Ja tässä ehkä olen mennyt liian pitkällekin. Ainakin mitä lähimpieni tyylitietoisten ihmisten ajatuksia tässä voin tuoda julki! Ja kyllä: minulla on kukkaa, ruutua, raitaa ja kaikkea siltä väliltä. Olen niistä vaatteista kiitollinen ja iloinen.


Kysymys 2024

Kuinka paljon olen kristittynä vastuussa toisten syntiin lankeamisesta? Esim. jos epäilen jonkun asian aiheuttavan kateutta toiselle, jätänkö asian tekemättä tai hankkimatta? Esimerkiksi jos joku sattuu kadehtimaan asuinpaikkaani tai uraani niin jätänkö riskin kateudesta ottamatta? Lisään vielä, että tarkoituksena ei olisi olla ylpeä ja aiheuttaa tahallisesti kateutta vaan hankkia esim. perheelle koti sopivalla sijainnilla.

Entä jos puolisollani on taipumusta ylensyöntiin, jätänkö leipomatta? Eivätkö nämä edelläkuvatut ole toisten saattamisesta syntiin?

Vastaus:

No, et kyllä voi minusta alkaa elämään omaa elämääsi sen mukaan, mitä mahdollisesti joku toinen siitä sitten saa aihetta kateuteen ja syntiin. Se on silloin erityisesti hänen oma ongelmansa. Hänen kuuluu kilvoitella sekä kasvaa Jumalan voimassa eroon tuollaisista ajatuksista. Osta sinä vaan sellainen koti, jossa viihdyt. Pyydä tähän kaikkeen Herran johdatusta. Sitten iloitse, kun olet sen kodin löytänyt ja saanut. Jatka leipomista ja tee muuta ruokaa samalla miehellesi. Pidä huoli, että se on hyvää ja terveellistä ja ohjaa siten armasta puolisoasi hyvälle tielle ihanien kulinarististen nautintojen kera.


Kysymys 2023

Minulle on muodostunut jonkin sortin ongelma viivakoodien tarkkailemisesta. Kauppareissut venyvät, kun koitan syynätä ettei viivakoodista löydy kolmea kutosta. Myös tiettyjä muita numeroita vältän jos niitä löytyy kolme kappaletta samasta viivakoodista.

Sama koskee värejä tai symboleja. Jos tuotteen logo on punainen, asia mietityttää. Joissakin piireissä punainen väri (varsinkin vaatetuksesta puhuttaessa) on kai ainakin ennen yhdistetty Kristuksen pilkan tai veren väriksi, joten pelkään kai olevani kevytkenkäinen asian kanssa tai jotain. Jos tuotteessa tai kaupassa esiintyy logossa kolmioita, miellän asian kolminaisuuteen viittaavaksi ja pidän kolmion käyttöä epäilyttävänä markkinoinnissa.

Onko väärin toimia omaatuntoaan vastaan näissä asioissa vai jatkanko samaa rataa?

Vastaus:

Käsittääkseni kaikissa viivakoodeissa on nykyisin se "kolme kutosta". Mitä väliä? Ei se viivakoodi ketään vahingoita sellaisenaan. Jos sitä joskus tullaan vielä kehittämään ja siihen liittämään Ilmestyskirjan 666 tapaista pedon merkkiä, asia on eri. Nyt ei ole mitään syytä syynätä noita viivakoodeja. Eikä tarkkailla noita värejä ja kolmioita. Sanoisin, että "relaa nyt kunnolla ja lakkaa pohtimasta tuota kaikkea". Ja esim. liturgisissa vaatteissa punavärillä on Pyhän Hengen ja Kristuksen veren ja marttyyrien veren pyhä vertauskuva. Ja kaikki värit ovat Jumalan luomia ja hyviä. Eri asia on sitten, jos ja kun niitä käytetään jossain yhteydessä väärin.


Kysymys 2022

Kyselisin kaupankäynnin ja markkinoinnin kyseenalaisuudesta kristityn näkökulmasta. Joillakin kauppaketjuilla ja tavarataloilla näkyy olevan milloin mitäkin markkinointikampanjoissaan. Nämä voivat olla esim. kiroilulla leikittelyä tai johonkin toiseen uskontoon viittaavaa esim. fengshui ja zen-käsitteet voivat vilahtaa kuvauksissa. Kyniäkin voi näköjään markkinoida mindfulnes-tarkoituksiin. Hankala on lähteä etsimään edullista ja neutraalia kauppaa, missä ei särähtäisi joltain osin silmiin kyseenalaisia piirteitä. Voiko kristitty asioida tälläisissa kaupoissa välittämättä näistä tekijöistä vai osallistuuko hän asioidessaan eräänlaisen hapatuksen tukemiseen?

Vastaus:

Varmaan aika hyvää osviittaa vastaukseksi antaa 1. Kor. 10:23-33. Lue se ajatuksen kanssa rukoillen ja sovella se oman elämäsi tilanteeseen. Siinä Paavali antaa siis luvan ostaa lihakaupasta sitä, mitä on tarjolla, vaikka kaupan olisi ollut kaikenlaista lihaa (ja mahdollisesti kreikkalaisten temppeliuhrien "jämiä"). Tämä ei tietty tarkoita sinisilmäistä "kaikki kelpaa"- ajatusta. Ei ole ehdoin tahdoin hyvä tukea vääränlaista myyntiä eikä etenkään antautua mukaan vieraan uskonnollisuuden mukaiseen opetukseen ja oppiin. Siitä on tarpeen pysyä erillään.


Kysymys 2021

Minulla on vanha Vanha virsikirja, jonka liitteenä on Avernariuksen rukouskirjan aamu- ja iltarukoukset. Mikä tällainen rukouskirja on? Kuka oli Avernarius ja onko ihan oikeaoppinen?

Vastaus:

Johannes Avenarius (syntyi 10. elokuuta 1516 ja kuoli 5. joulukuuta 1590) oli saksalainen teologi, joka "ryhtyi" (sai armon tulla) luterilaiseksi todennäköisesti 1540 (tai niillä paikkeilla). Hän kirjoitti tuon mainitsemasi rukouskirjan. Se julkaistiin 1565. Saksaksi: Christliche Gebet für alle Not und Stende der gantzen Christenheit. (Nykysaksaksi tuota otsikkoa muokattaisiin hiukkasen toiseksi.) Erinomaista tuossa kirjassa on koko viikolle kirjoitetut aamu- ja iltarukoukset. Rukouskirjan käyttö ei tietysti ole mikään pakko, mutta monesti se auttaa, kun omat rukoukset ei välttämättä "tunnu miltään". Silloin kannattaa olla kirjahyllyssä joku rukouskirja, joista Avenarius on yksi parhaimmista. Hienoa, että olet löytänyt hänet. Vielä on sanottava se seikka, että Avenarius pyrki rukouksissa seuraamaan Raamatun kielenkäyttöä ja ilmauksia niin usein kuin se oli mahdollista. Siksi noissa rukouksissa on sellainen "raamatullinen ilmapiiri", joka puhuttelee yhä.


Kysymys 2020

”Lihan tahraama ihokas”, mitä sillä tarkoitetaan? Onko syntiä pitää käytettyjä vaatteita (esim. kirpputoreilta), joita on voinut pitää ”lihan saastassa rypevä ihminen”? Tässä siis tarkempi kohta (Juudas 1:23) ”Toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin”.

Vastaus:

Kohta kannattaa lukea asiayhteydessään. Eli lukea juuri tuo Juudaan kirjeen kohta, jae 23: "Muutamia pelvolla autuaaksi tekisitte, ja temmatkaat heitä ulos tulesta, ja vihatkaat sitä lihalta saastutettua hametta." Tuo puhe "tulesta tempaamisesta" viittaa Sakarjan kirjaan. Lue Sak. 3:2, jonka loppuosa kuuluu: "Eikö tämä (nimittäin silloinen "ylimmäinen pappi", Joosua) ole kekäle, joka tulesta temmattu on?" Kielikuva tarkoittaa, että (jopa pyhin) ihminen on synnin tähden helvettin tuleen vikapää. Se on jokaisen syntisen/saastaisen "loppusijoituspaikka", ellei mitään armoa ole olemassa.  Sitten Sakarjan kirjan jatkossa puhutaan papin saastaisista vaatteista, jotka Jumala armossaan riisuu pois ja antaa puhtaat vaatteet tilalle. Nuo ylimmäisen papin vaatteet olivat siis saastaiset ja saastutetut. Sen tarkemmin ei kerrota, mistä synneistä on kyse, mutta varmaan tarkoitus on puhua miehen "syntisyydestä" kokonaisvaltaisesti. Saastutusta ja likatahraa on sitä sun tätä ja vähän joka puolelta tullutta. Näin ollen on Juudas kirjeessään viittaamassa pelastuksen todellisuuteen taikka sanokaamme vanhurskauttamisessa tapahtuvaan ns. "autuaalliseen vaihtokauppaan": minun saastani otetaan pois ja tilalle annetaan Kristuksen puhtaus. Siinä olen autuas! Tietysti Juudas voi myös viitata johonkin yksityiskohtaiseen tilanteeseen, jolloin "lihan saastuttama ihokas" on sen syntisen hetken saastuttama vaate. Ei silti ole syntiä ostaa kirppareilta vaatteita jne. Kyse on vähän samasta kuin Paavalin aikana kysymys siitä, että voiko kaupasta ostaa kaikkea lihaa (vaikka ei ihan tarkkaan tiennyt, olisiko joku kimpale ollut yhteydessä epäjumalanpalvelukseen). Siihen Paavali vastaa, että "Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on" ja siksi Herran omalle kaikki ruoka tulee suoraan valkeuksien Isältä. Ks. lisää 1. Kor. 10:25-26.


Kysymys 2019

Jos rukoilen Jeesukselta jotain asiaa merkiksi ja merkki toteutuu heti, voinko täysin luottaa merkkiin ja siihen, että kyseessä
on Jumalan tahto? Pyysin merkkiä tiettyä asiaa koskien ja merkin pyytämisen jälkeen tapahtui eräs asia, joka ajoitukseltaan ja sisällöltään säikäytti täsmällisyydellään. Pyysin, että lapseni sanoisi unissaan tietyn sanan ja näin tapahtui. Jäin silti epäröimään omaa kokemustani (esim. kuuloaistin osalta) ja sitä, mistä oli kyse. Tapahtuneen jälkeen olin ehkä enemmän ahdistunut kuin varma.

Vastaus:

Kiitos kysymästä, joka "muutettevat muuttaen" voinee askarruttaa muitakin. Joskus Jumala voi antaa merkin, joka selventää meille, mitä tietä pitkin meidän olisi kuljettava. Toisaalta vaarana on, että rukoilemme yhä uudelleen merkkejä ja odotamme tuollaista taivaallista apua. Ei varmaan ole tarkoitus, että koko elämämme "ajautuu" tällaiseen "merkki-uskollisuuteen" tai -uskoon. Aivan normaalia elämää me uskovat elämme ja Jumalamme on lahjoittanut luomislahjana meille järjen ja aivot ja niiden avulla kuljemme eteenpäin. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja siksi saa tehdä omat ratkaisunsa arjessa (ei tietenkään Jumalan tahtoa vastaan). Tämä on todella upeata, että näin voimme toteuttaa Herran luomaa tarkoitusta omassa elämässämme. Merkkien liiallinen korostaminen johtaa myös (ainakin joskus) vastaavaan epävarmuuteen, joka osittain voi löytyä kysymyksesi rivien välistä: Kun jonkun merkin saa, jää miettimään, että oliko se merkki, ja jos oli, oliko se riittävän selvä merkki, ja jos oli, niin mitä se merkki nyt sitten lopulta tarkoittaa jne. Elämä menee aika vaikeaksi tällöin. Nyt en kysymyksestäsi saa tarkempaa selkoa siitä, mistä oli ja on kyse. Siksi ei ole mahdollista kommentoida tämän enempää. Mutta yleisesti ottaen jaoin ajatuksiani kanssasi mielenkiintoisen kysymyksesi johdosta. Toivotan johdatusta elämääsi!


Kysymys 2018

Ei sillä pitäisi olla merkitystä onko Suomessa virallisesti kristitty vai ei eli kirkkoon kuuluva? Se on minun käsittääkseni ainoastaan nimetön tilastotieto?

Vastaus:

Kysymys on kai lähinnä siitä, että olenko minä omassa kutsumuksessani uskollinen. Myös silloin, kun tuntuu vaikealta ja vaivalloiselta. Eli jätänkö oman paikkani seurakunnan rakentamiseksi ja ojentamiseksi ja haen jotain muuta minusta "kivempaa" tms. Joskus kirkosta eroaminen on suoranaista lahkolaisuutta ja eriseuraa, josta kuuluu tehdä parannus. Ks. Gal. 5:20. Sinänsä on totta, että kirkon jäsenyys on yksi merkintä rekisterissä tai kirkon kirjoissa. Mutta nyt puhutaan po. merkinnän hengellisestä merkityksestä. Jää siksi uskollisesti sinun paikallesi rukoilemaan ja tekemään työtä srkn ja kirkon parhaaksi. Tarvittaessa nuhtele pappia väärästä opista, jotta hän saisi parannuksen armon rakkautesi tähden.


Kysymys 2017

Onko mielestäsi hyvä tai oikea kehoitus, kun ehtoollisen asetussanojen jälkeen sanotaan:
”Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.”

Vastaus:

Ihan hyvä kehotus. Ei siinä mitään väärää ole. Itselleni on rakas se tuttu Raamatun sana: "Tulkaa, sillä kaikki on valmista."


Kysymys 2016

Turun piispa on vaihtumassa. Voiko tulevaisuudessa osallistua uuden piispattaren vihkimien miespappien suorittamiin kirkollisiin toimituksiin? Kysymys suoraan, onko tällaiset papit oikeita Kristuksen kirkon pappeja?

Vastaus:

Sinänsä tärkeä kysymys. Itse en ole järin innostunut pohtimaan, mitä sitten, jos ensiksi toimitaan Jumalan tahtoa vastaan tai rikotaan se ja sitten ruvetaan taasen kyselemään, että voisiko Jumala kuitenkin hyväksyä ja vahvistaa sen ja sen, mikä seuraa hänen hyvän tahtonsa rikkomisesta. Raamattu puhuu meille siitä, mikä hyvää ja suotavaa on. Siinä ei pohdita niinkään, mitä jos "mä nyt kumminkin rikon hänen tahtonsa, voisiko hän silti hyväksyä tuon ja tämän". On tärkeää ja mahdollista ja välttämätöntä tehdä omat valinnat ja toimia niin kuin Herran tahto on.


Kysymys 2015

Onko suotavaa osallistua hautajaisiin, jos sattuu että siunaustilaisuuden toimittaa naispappi?

Vastaus:

En sanoisi, että on suotavaa. Toisaalta hautaus ei ole sakramentti ja hautaan voi vainajan "toimittaa" joku muukin kuin kirkollinen virkamies tai -nainen. Itse en jaksa innostua, jos ja kun Herran tahtoa rikotaan. Silti ymmärrän, että joskus hautaansiunaus voi olla tärkeä omaiselle ja koko tilanne tulla yllättäen. On tärkeätä, että antaa omista hautajaisistaan tarkat ohjeet, jotta jälkipolvi ymmärtää täysin, miten ne on toimitettava.


Kysymys 2014

Hei!
Voiko ihminen luulla olevansa pelastettu ja olevansa oikealla tavalla uskossa,mutta viimeisellä tuomiolla,kun jako lampaisiin ja vuohiin tehdään,huomaakin olevansa vuohien joukossa? Luin juuri tällaisen kohdan sivulta,jota seuraan ja samainen kysymys on askarruttanut minua aikaisemminkin!
. . . Ja lopuksi varmista, että lippusi taivaaseen on kunnossa. Matt. 7:21-23 tekee hyvin selväksi, että monet huomaavat liian myöhään, etteivät olleetkaan todella pelastettuja...
Vastauksesta kiitollinen surkea uskova

Vastaus:

Kyllä. Juurihan noin käy myös noissa mainitsemissasi Raamatun kohdissa. "Vuohet" eivät millään ymmärrä, milloin he olisivat kieltäneet Herran Jeesuksen (Matt. 25:31-46.). Samoin vuorisaarnan lopussa on vastaava, pysähdyttävän puhutteleva kuvaus (ks. Matt. 7:21-23). Mutta Jeesus lupaa, että sitä, joka hänen tykönsä tulee, hän ei heitä pois (Joh. 6:37). Se lupaus koskee sinuakin.


Kysymys 2013

Onko Suomi kristitty maa?

Vastaus:

Periaatteessa voi kait vastata myöntävästi, mutta kyllä käytännössä olemme paljossa jumalaton kansakunta. Herra armahtakoon minua ja meitä.


Kysymys 2012

Oliko kristinusko alunperin virallinen yhteiskunnallinen systeemi?

Vastaus:

Ei ollut. Kristinusko joutui heti alussa rankan vainon kohteeksi. Lue lisää Apostolien teoista ja marttyyrien historiasta.


Kysymys 2011

Onko punainen ja sen eri sävyt syntiä pukeutumisessa? Onko tätä väriä syytä välttää jos omatunto siitä syyttää tai jotkut paheksuvat kyseistä
väriä? Entä keltainen? Ilmeisesti historiassa yhdistetty Juudakseen.

Vastaus:

Kaikki, mikä on Jumalan luomaa, on hyvää. Myös eri värit. Jumalahan on itse vaatettanut kedon kukkasia, kasveja ja eläimiä punaiseen. Miksi se olis syntiä. Kukin voi tietysti väärinkäyttää värejä syntiseen meininkiin ja mihin ikinä keksivätkään, mutta ei väreissä sinänsä ole mitään synnillistä. Käytä värejä omassa vaatetuksessasi oman ns. "värikarttasi" mukaan.

P.S. Eri tilaisuuksissa pätee oma pukukoodi ja siksi on hyvä tajuta tilanteen vaatima vaatetus. Muuten nolaa itsensä. Hautajaisiin ei pueta punaista, häissä pitäisi ainoastaan morsiamella olla valkoista, akateemisiin juhliin tulee tumma puku jne. Joten käytä eri värejä, mutta hyvällä maulla ja sortumatta moukkamaiseen käytökseen!


Kysymys 2010

Onko uudestisyntyminen ainutkertainen tapahtuma, joka tapahtuu vain yhden kerran ja ainoastaan kasteessa?

Vastaus:

Uudestisyntyminen tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa uskoa Jeesukseen ja turvautuu yksin häneen ainoana Vapahtajanaan. Siksi uskon syntyminen on yhtä kuin autuuttava uudestisyntyminen. Luterilainen tunnustus pukee sen kauniisti sanoiksi: "Vanhurskauttaminen on uudestisyntyminen." Se tapahtuu ennen muuta kasteen yhteydessä, joka on "uudestisyntymisen peso" (ks. Tiit. 3:5), mutta myös saarnatun ja julistetun taikka luetun sanan kautta (esim. 1. Piet 1:25). Uudestisyntyminen ei välttämättä ole ainoastaan yhden kerran tapahtunut. Ei esim. kasteessa tapahtuva kuolema ja ylösnousemus ole vain kertaallinen tapahtuma Room. 6. luvussa vaan sen mukaan jopa päivittäinen toistuva tapahtuma.


Kysymys 2009

Jos ihminen kuolee tapaturmaisesti, niin onko kyseessä rangaistus? Uskova tuttuni sanoi, että tällaista tapahtuu vain "pahoille ihmisille". Kaikkia muita Jumala varjelee (myös suojelusenkelin avulla). Hän perusti kantansa johonkin psalminjakeeseen, jota en enää muista. Tämä henkilö toimii vapaiden suuntien piirissä, en tiedä oliko hänen oma päätelmänsä. Voiko ihmisen kuolintavasta päätellä hänen "pahuutensa"? Ovatko todella esim. onnettomuuksissa kuolleet automaattisesti pahoja?

Vastaus:

Tämä epäselvyys johtuu varmaan ainakin osittain siitä muutoksesta, joka on tehty yleiseen kirkkorukoukseen. Aikaisemmin siinä on rukoiltu kutakuinkin varjelusta "jumalattoman äkillisestä kuolemasta". Ajatus oli siinä se, että tuolloin ei kerkiä valmistautumaan kuolemaan ja iankaikkisuus alkaa kauheana aivan yllättäen. Sitten tuo sana "jumalaton" poistettiin, koska siitä ei pidetty tai sitä pidettiin liian leimaavana. Tilalle tuli rukous, jossa pyydettiin varjelusta tuosta "pahasta äkillisestä kuolemasta", joka taasen ymmärrettiin väärin siten, että itse äkillinen kuolema olisi aina paha ... Näin ei tietysti ole. Esim. Suomen sodissa tuhannet kuolivat äkisti luodin lävistäminä ja silti uskossa ja he saivat käydä taivaan iloon. Lisäksi Jeesus torjuu turhana kaikenlaiset pohdinnat toisten "suuremmasta tai pahemmasta syntisyydestä". Lue Luuk. 13:1-5.


Kysymys 2008

Aabraham oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies. Hänellä oli monta vaimoa. Tekikö Aabraham tässä moniavioisuudessaan syntiä?
Oliko moniavioisuus Jumalan tahto vai sallimus?

Vastaus:

Vanhan testamentin aikana yksiavioisuus oli kyllä aina ihanne. Se perustui luomiseen, jolloin Jumala loi yhden vaimon Aadamille eikä monia. Kun sitten 1. Moos. kirja kertoo patriarkkojen avioelämästä, niihin kertomuksiin on rakennettu sisään se opetus, että ei hyvin mene, kun Luojan luomistahto rikotaan. Se näkyy Aabrahaminkin tapauksessa, kun hän yhtyy orjattareensa ja lapsesta eli Ismaelista sitten tulee ongelmia ja ongelmaa syntyy jo sitä ennen Saaran ja Hagarin välille. Samoin Jaakobin kaksi vaimoa ovat kilpasilla toistensa kanssa ja heidän lapsensa ajautuvat riitoihin keskenään äärimmäisen vakavin seurauksin. Myös myöhemmin monet vaimot langettivat esim. viisaan Salomon jne. Jeesus palautti sitten seurakuntaansa selkeän ohjeistuksen Luojamme tahdosta avioelämän suhteen. Se on yksiavioisuus sekä uskollisuus avioliitossa.


Kysymys 2007

Oliko Luther liian protestanttinen mies eli liian yksin Raamattu mies? Puhuiko Luther mitään siitä, että menee Pyhän Hengen vaikutuksen mukaan eli Jumalan johdatuksen mukaan?

Vastaus:

Kyllä Luther puhui paljon Pyhän Hengen vaikutuksesta ja sen mukaisesta vaelluksesta. Mutta ei se vaikutus ole koskaan ristiriidassa Jumalan sanan, pyhän Raamatun kanssa. Ja jos ei mennä Raamatun mukaan eikä siihen edes pyritä, mennään varmasti jonkun muun mukaan. Ja mihin sillä tiellä päädytään, ei tiedä kukaan. Kyllä on paljon turvallisempaa edes yrittää seurata Raamattua ja pyytää Jumalaa ohjaamaan omat askeleet oikealle tielle Pyhän Hengen voimasta.