Search
Close this search box.

Biblia

Edellinen luku, 4. Moseksen Kirja

4. Moseksen Kirja 33

1. Nämät ovat Israelin lasten matkustukset, kuin he läksivät Egyptin maalta, joukkoinsa jälkeen, Moseksen ja Aaronin kautta.
2. Ja Moses kirjoitti heidän matkustuksensa, niinkuin he matkustivat Herran käskyn jälkeen. Ja nämät ovat heidän matkustuksensa heidän lähdentönsä jälkeen:
3. Ja he matkustivat Ramesesta viidentenätoistakymmenentenä päivänä ensimäisenä kuukautena: toisena päivänä pääsiäisestä, läksivät Israelin lapset ulos korkian käden kautta, kaikkein Egyptiläisten nähden.
4. Ja Egyptiläiset hautasivat kaikki esikoisensa, jotka Herra heidän seassansa lyönyt oli, ja Herra oli myös antanut tuomion käydä heidän jumalainsa ylitse.
5. Koska Israelin lapset olivat vaeltaneet Ramesesta, niin he sioittivat itsensä Sukkotiin.
6. Ja matkustivat Sukkotista, ja sioittivat itsensä Etamiin, joka on korven äärellä.
7. Ja he matkustivat Etamista ja palasivat PiiHahirotiin, joka on BaalZephoniin päin, ja sioittivat itsensä Migdolin kohdalle.
8. Ja he matkustivat Hahirotin editse ja kävivät keskeltä merta korpeen, ja matkustivat kolme päiväkuntaa Etamin korvessa, ja sioittivat itsensä Maraan.
9. Ja he matkustivat Marasta ja tulivat Elimiin: ja Elimissä oli kaksitoistakymmentä lähdettä, ja seitsemänkymmentä palmupuuta, ja sioittivat itsensä siellä.
10. Ja he matkustivat Elimistä, ja sioittivat itsensä Punaisen meren tykö.
11. Ja matkustivat Punaisen meren tyköä, ja sioittivat itsensä Sinin korpeen.
12. Ja he matkustivat Sinin korvesta, ja sioittivat itsensä Dophkaan.
13. Ja he matkustivat Dophkasta, ja sioittivat itsensä Alusiin.
14. Ja he matkustivat Alusista, ja sioittivat itsensä Raphidimiin, ja siinä ei ollut kansalle vettä juoda.
15. Ja he matkustivat Raphidimista, ja sioittivat itsensä Sinain korpeen.
16. Ja he matkustivat Sinain korvesta, ja sioittivat itsensä Himohaudoille.
17. Ja he matkustivat Himohaudoilta, ja sioittivat itsensä Hatserotiin.
18. Ja he matkustivat Hatserotista, ja sioittivat itsensä Ritmaan.
19. Ja he matkustivat Ritmasta, ja sioittivat itsensä Rimmon Paretsiin.
20. Ja he matkustivat Rimmon Paretsista, ja sioittivat itsensä Libnaan.
21. Ja he matkustivat Libnasta, ja sioittivat itsensä Rissaan.
22. Ja he matkustivat Rissasta, ja sioittivat itsensä Kehelaan.
23. Ja he matkustivat Kehelasta, ja sioittivat itsensä Sapherin vuorelle.
24. Ja he matkustivat Sapherin vuorelta, ja sioittivat itsensä Haradaan.
25. Ja he matkustivat Haradasta ja sioittivat itsensä Makhelotiin.
26. Ja he matkustivat Makhelotista, ja sioittivat itsensä Tahatiin.
27. Ja he matkustivat Tahatista, ja sioittivat itsensä Taraan.
28. Ja he matkustivat Tarasta, ja sioittivat itsensä Mitkaan.
29. Ja he matkustivat Mitkasta, ja sioittivat itsensä Hasmonaan.
30. Ja he matkustivat Hasmonasta, ja sioittivat itsensä Moserotiin.
31. Ja he matkustivat Moserotista, ja sioittivat itsensä BeneJaekaniin.
32. Ja he matkustivat BeneJaekanista, ja sioittivat itsensä Horgidgadiin.
33. Ja he matkustivat Horgidgadista, ja sioittivat itsensä Jotbataan.
34. Ja he matkustivat Jotbatasta, ja sioittivat itsensä Abronaan.
35. Ja he matkustivat Abronasta, ja sioittivat itsensä Etseongeberiin.
36. Ja he matkustivat Etseongeberistä, ja sioittivat itsensä Sinin korpeen, se on Kades.
37. Ja he matkustivat Kadeksesta, ja sioittivat itsensä Horin vuorelle, joka on Edomin maan rajoilla.
38. Siinä meni pappi Aaron Horin vuorelle, Herran käskyn jälkeen, ja kuoli siellä neljäntenäkymmenentenä vuotena, sittekuin Israelin lapset olivat lähteneet Egyptin maalta, ensimäisenä päivänä viidennestä kuusta.
39. Ja Aaron oli sadan ja kolmenkolmattakymmentä vuotinen kuollessansa Horin vuorella.
40. Silloin kuuli Arad Kanaanealaisten kuningas, joka asui etelään päin Kanaanin maalla, että Israelin lapset tulleet olivat.
41. Ja he matkustivat Horin vuorelta, ja sioittivat itsensä Salmonaan.
42. Ja he matkustivat Salmonasta, ja sioittivat itsensä Phunoniin.
43. Ja he matkustivat Phunonista, ja sioittivat itsensä Obotiin.
44. Ja he matkustivat Obotista, ja sioittivat itsensä Iije Abarimiin, Moabin rajoille.
45. Ja he matkustivat Iijestä, ja sioittivat itsensä DibonGadiin.
46. Ja he matkustivat DibonGadista, ja sioittivat itsensä AlmonDiblataimiin.
47. Ja he matkustivat AlmonDiblataimista, ja sioittivat itsensä Abarimin vuorille Nebon kohdalle.
48. Ja he matkustivat Abarimin vuorilta, ja sioittivat itsensä Moabin kedoille, Jordanin tykö, Jerihon kohdalle.
49. Ja he sioittivat itsensä Jordanin tykö hamasta BetJesimotista, niin AbelSittimiin Moabin kedoille.
50. Ja Herra puhui Mosekselle, Moabin kedoilla, Jordanin tykönä Jerihon kohdalla, sanoen:
51. Puhu Israelin lapsille, ja sano heille: kuin te olette tulleet Jordanin ylitse Kanaanin maalle,
52. Niin teidän pitää kaikki sen maan asuvaiset teidän edestänne ajaman pois, ja kaikki heidän maalauksensa ja valetut kuvansa hukuttaman, ja kaikki heidän korkeutensa hävittämän,
53. Ja niin teidän pitää maan omistaman ja asuman siinä; sillä teille olen minä maan antanut omistaaksenne sen.
54. Ja teidän pitää maan jakaman arvalla teidän sukukunnillenne. Joita usiampi on, niille pitää teidän enempi antaman perinnöksensä, ja joita vähempi on, niille vähemmän perinnöksensä; kuin arpa lankee kullekin, niin pitää hänen sen ottaman: teidän isäinne sukukuntain jälkeen pitää teidän perimän.
55. Mutta jollette maan asuvaisia aja ulos teidän edestänne, niin pitää ne, jotka te heistä jätätte, oleman teille niinkuin orjantappurat silmissänne, ja keihäs kyljessänne; sillä heidän pitää ahdistaman teitä sillä maalla, kussa te asutte.
56. Niin tapahtuu, että minä teen niin teille, kuin minä aioin heille tehdä.

Seuraava luku, 4. Moseksen Kirja